ניהול הון משפחתי

Recipe

המשרד מעניק שרות הנוגע להיבטים המשפטיים של ניהול הנכסים המשפחתי. לרבות, נאמנויות, עריכת הסכמים והסדרים להעברה בין דורית, הסדרת מבנה תאגידי ומנגנון ניהול הנכסים, ייצוג מול קרנות ומנהלי השקעות, פתרון מחלוקות כספיות לרבות ייצוג בהליכים משפטיים הנדרשים לשם כך.