‎‎קריאה לאיגוד בתי ההשקעות לדון בפרשת בנק לאומי‏

Recipe

נקראים לדון בישיבתם בשבוע הבא באפשרות לתבוע את נושאי המשרה בבנק האחראים לפרשה זו שבגינה שילם לאומי קנס של 400 מיליון דולר