תם הסכסוך העסקי בין אי.די.בי תיירות לשמואל מרום

Recipe

IDB תיירות תרכוש את חלקו של מרום בדיזנהויז יוניתורס על פי שווי שיקבע על ידי מעריך חיצוני שזהותו טרם נקבעה