רשות ני"ע החליטה לא לפתוח חקירה פלילית נגד דירקטורים בדיסקונט

Recipe

הרשות טענה כי לא ניתן לערער על החלטתה; השופטת: גם על החלטות הרשות בתחום הפלילי ניתן לערער לביהמ"ש