פרשת השוחד: הדירקטורים של טבע בעקבות בכירי לאומי?

Recipe

חברת הפארמה הישראלית מחוייבת בקנסות של יותר מחצי מיליארד דולר ■ מי ישלם את החשבון? ייתכן שהתשובה נמצאת אצל דירקטורית מסוימת – גב' מאור