משקיעים פרטיים לבנקים: אשראי כנגד אחזקות באי.די.בי

Recipe

לדברי עו"ד רועי סלוקי, "לאור ההסדר נבקש להעניק לכל מחזיק אג"ח של אי.די.בי אחזקות אשראי כנגד אחזקותיו בערכים הנומינליים ומבלי לגבות בגין אשראי זה ריבית, למשך תקופה מקבילה לזו שתקבע במסגרת ההסדר"