"לשרי אריסון יש אינטרס ברור שמחירי הדירות יעלו"

Recipe

עו"ד אסף ברם: "כיצד יעלה על הדעת שלבעל שליטה בבנק הגדול במדינה תהיה הזכות לנהל פעילות ריאלית – ואף לשלוט בה – בתחום הדיור?!"