"לבעלת השליטה בבנק הפועלים יש אינטרס ישיר בעליית מחירי הדירות"

Recipe

עו"ד אסף ברם לוועדת הכספים שדנה בחוק הריכוזיות: "ניגוד העניינים החמור בין בעל שליטה בתאגיד פיננסים לבעל שליטה בתאגיד ריאלי חייב להצטמצם ובידכם החובה לעשות כן"