לאחר מו"מ שנמשך שנתיים: מונה מפרק זמני לחברת אורכית

Recipe

לאורכית חוב כולל של 66.1 מיליון שקל למחזיקי אגרות החוב