יועצים שימו לב

Recipe

בית המשפט המחוזי קבע שיועצים בבנק התרשלו בהמלצות ללקוחותיהם – למרות שהמליצו על אג"ח בדירוג גבוה