התביעה שגרמה לפועלים למחוק חוב של מיליונים

Recipe

בהסכם פשרה בין בנק הפועלים ללקוח פרטי, הסכים הבנק למחוק חוב של 6.1 מיליון שקל, לאחר שאפילו העו"ד לשעבר של הבנק הצהיר כי לא ידע שבחשבון הלקוח נעשו פעולות בלתי חוקיות