הפועלים סגר חשבון; השופט לא התרשם והורה על פתיחתו

Recipe

השופט לעדותו של משה אלמליח סגן מנהל מחלקת הלבנת הון בבנק הפועלים: "עדותו בבית המשפט היתה מביכה והוא בעצמו העיד כי אינו יודע מאומה בעצמו וכי כל ידיעותיו הן מדברים שנמסרו לו על ידי אחרים"