הדרת הכלכלה

Recipe

לאחר דיונים ארוכים וסבוכים בחרה "הוועדה למינוי שופטים", ארבעה שופטים חדשים לבית-המשפט העליון. אך אף אחד מהארבעה – יוסף אלרון, יעל וילנר, דוד מינץ וג'ורג' קרא – אינו מוכר כמתמחה בעניינים כלכליים. כולם מבינים שבעולם של המאה ה-21, התמצאות בענייני משפטים, כלכלה ועסקים בכלל, הבנת פעילותם של שוקי ההון, הקצאת מקורות ושימושים יעילה, הם עניין קריטי בעולם הגלובלי שבו אנו חיים.