"הבינלאומי ייעץ באופן לא חוקי וגרם להפסדים"

Recipe

חברות התיירות יונטרוול ושמרום טוענות שהבנק נתן להן ייעוץ בתיקי השקעות אף כי ליועצים מטעמו לא היה רישיון * "הבנק דאג רק לאינטרסים שלו, כמי שמרוויח על חשבון הפסדינו"