בית המשפט: הבנק אחראי למנוע מלקוח "להתאבד כלכלית"

Recipe

השופטת ביססה את פסק הדין, בין היתר, על הלכות הקובעות כי חובת הנאמנות והאמון של בנק כלפי לקוח מצדיקה, בנסיבות מסוימות, לראות בבנק אפוטרופוס כלפי לקוח המתנהל כ"מתאבד כלכלי